Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

 

Oddělení se zvláštním

režimem

 

 

 

 

Naši sponzoři

 

 

INFORMACE PRO ŽADATELE


Žádosti o pobytovou službu v Domově se podávají v oddělení Žádosti v objektu Eliška.
V oddělení Žádosti získáte informace, zda je pro vás služba vhodná, a pokyny k dalšímu postupu. Zde vám také poskytneme informace o stavu vašich již podaných žádostí.

Komu nemůžeme nabídnout služby - situace, na které nejsme vybaveni:
Zdravotní stav klienta, jehož základní životní funkce jsou ohroženy, a je tedy třeba neustálá přítomnost zdravotnického a lékařského personálu;
Iinfekční a parazitární choroby všeho druhu;
Psychické a psychiatrické poruchy, při nichž může klient ohrozit sebe i druhé, resp. jeho chování znemožňuje klidné soužití kolektivu;

Alzheimerova choroba
Chronický alkoholismus a jiné závažné toxikomanie.

 

Alena Pakostová, tel. 733 536 548, e-mail. zadosti@dsepurkynove.cz

 


Základní postup podávání žádosti

 

Formulář žádosti o umístění do našeho zařízení obdržíte v úředních dnech přímo v oddělení Žádosti. Další možnost je řešit žádost v elektronické podobě. Formulář Žádosti o pobytovou službu Oddělení se zvláštním režimem ke stažení zde. Formulář je možné vyplnit v elektronické podobě, až poté jej vytisknout a podepsaný poslat poštou. V žádném případě však nemůžeme přijímat a zařazovat do evidence žádosti nepodepsané nebo naskenované. K žádosti zaslané poštou je nutné přiložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele - na předepsaném formuláři, který je možné vyzvednout v Domově a nebo je ke stažení zde.

 

Formulář Žádosti o pobytovou službu KE STAŽENÍ ZDE

Formulář Vyjádření lékaře KE STAŽENÍ ZDE

 

Po podání žádosti je žadatel písemně vyrozuměn o zařazení jeho žádosti do evidence žadatelů.
Sociální pracovník Domova navštíví žadatele v domácím prostředí či jiném zařízení a zhodnotí jeho sociální situaci v rámci sociálního šetření. O možnosti žadatelova nástupu do Domova pro seniory Elišky Purkyňové rozhoduje Schvalovací komise složená z několika odborníků z řad personálu Domova a externích odborných poradců. Žadatel je písemně vyrozuměn o rozhodnutí Schvalovací komise.
Vnitřní pravidla a rozhodující kritéria pro postup při přijímání nových klientů do pobytové služby Domova jsou dána metodickým postupem jednání Schvalovací komise a vycházejí z příkazů a pravidel našeho zřizovatele.
Rozhodujícími kritérii jsou zejména stupeň závislosti na pomoci druhé osoby vyjádřený přiznáním příspěvku na péči, dále věk žadatele a samozřejmě i sociální a rodinné poměry žadatele
Rádi bychom proto upozornili žadatele a jejich blízké příbuzné, že z kapacitních důvodů nejsme schopni ihned vyhovět všem žadatelům.

Fotografie