Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

Naši sponzoři

 

 

Výroční zprávy

 

Motto: Věkem jsme neztratili lidskou důstojnost.

 

Principy poskytovaných sociálních služeb

 

Dodržování lidských práv uživatelů

Domov poskytuje uživatelům služby způsobem, který vždy zachovává jejich práva a lidskou důstojnost. Nabízí a rozšiřuje pestrou nabídku volnočasových a společenských aktivit. Domov respektuje a nenarušuje soukromí uživatele, zejména v intimních situacích. Tykání nastává jen na výslovnou žádost uživatele.

 

Respektování volby uživatele

Zaměstnanci Domova respektují v maximální možné míře uplatnění vlastní vůle a rozhodnutí uživatele. Chovají se vždy s respektem a úctou za každé situace.

 

Individualizace podpory

Individuální potřeby každého konkrétního obyvatele Domova jsou pojmenovány a jeho potřebám je přizpůsoben jeho individuální plán poskytovaných služeb.

 

Zaměření na celek a vnější vztahy

Je respektována emocionální vazba uživatelů k Domovu, je jim poskytován pocit bezpečí, zázemí a sounáležitosti. Domov zároveň plně podporuje smysluplné vztahy uživatelů s jejich rodinami a blízkými a s těmito v nejvyšší možné míře sám spolupracuje.

 

Flexibilita služby

Uživatelé nejsou přizpůsobováni poskytovaným službám, nabízené služby jsou přizpůsobovány potřebám uživatelů.

 

Podpora soběstačnosti

Poskytované služby plně podporují maximální možnou soběstačnost každého uživatele.

 

Odbornost pracovníků

Všichni pracovníci odpovídají požadavkům na odbornou způsobilost a jsou průběžně vzděláváni.

 

Týmová spolupráce

Všichni zaměstnanci si uvědomují důležitost týmové spolupráce a vedení Domova tuto spolupráci podporuje.

 

Otevřenost a spolupráce

Pracovníci Domova znají a v praxi uplatňují ohleduplnost, otevřenost, profesionalitu a citlivý přístup, a vnímají zmíněné jako základní principy nezbytně nutné k vytvoření vzájemné důvěry mezi zaměstnanci a uživateli.