DENNÍ STACIONÁŘ
OSOBNÍ ASISTENCE
DOMÁCÍ
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
DOMÁCÍ
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU
DOMOV PRO SENIORY
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
SOCIÁLNÍ LŮŽKA
LÉČEBNA DLOUHODOBĚ
NEMOCNÝCH

UŽITEČNÉ RADY A INFORMACE

 

Druhy sociálních služeb dle místa působení

Sociální služba versus zdravotnická péče

Délka pobytu v Léčebně dlouhodobě nemocných

Pečovatelka versus ošetřovatelka

Intimita v sociálních službách

Kvalifikace osob pro výkon sociální služby

Osobní doklady

Zamykatelná část nábytku

Přivolání personálu

Fotografie a citace