Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

Naši sponzoři

 

 

 

SLOVO PANÍ ŘEDITELKY

 

Vítám Vás na stránkách našeho Domova, který nese jméno zakladatelky - poslankyně Národního shromáždění Elišky Purkyňové. Domov existuje již od roku 1924 a po celou dobu byl určený pro starší občany, kteří se nemohou o sebe sami postarat.


Budovy našeho domova jsou v ulicích Cvičebná a Thákurova. V ulici Cvičebná ( objekt Eliška), kam jsme se přestěhovali z budovy v ulici Šolínova, sídlí vedle pobytové služby nově i odlehčovací služba a vedení Domova. Budova v Thákurově ulici poskytuje vedle pobytové služby i službu nově registrovanou – Domov se zvláštním režimem.


Eliška Purkyňová


Základem naší práce vždy je a bude péče o klienta. Vedle základních služeb, které klientům poskytujeme, je pro nás zásadní příjemné domácí prostředí, přátelské vztahy a kontakty. Pravidelně se scházíme na posezeních s občerstvením, povídáme si o společných problémech, starostech. Dvakrát za rok máme společné setkání s rodinami a známými našich klientů. Snažíme se nabízet různorodé aktivity a program, zaujmout celou škálou možností.


V Domově s námi spolupracují přední odborníci v oblasti geriatrie, psycholog, psychiatr, zubní lékař. Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami a jsou u nás pravidelně dvě lékařky - internistky. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi, školami.

 

Vítáme spolupráci s dobrovolníky a rodinami, snažíme se o vstřícnou komunikaci a co nejužší kontakt..


Věřím, že na našich stránkách najdete odpověď na většinu Vašich otázek - jaké služby a komu poskytujeme, co musíte udělat, pokud máte o některou z našich služeb zájem. Víme, že systém sociálních služeb je rozmanitý a někdy je těžko se v něm zorientovat. Proto jsme my v Domově připraveni Vám poradit, pomoci. Budu ráda, když přijdete osobně. Můžeme Váš problém probrat a hledat řešení.
Odkaz paní Elišky Purkyňové je pro nás pro všechny zavazující a budeme se snažit v její započaté práci pokračovat.

 

Eva Kalhousová, ředitelka Domova

 

 

 

 

2009, Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6; Tel.č. 224 317 329; E-mail: info@dsepurkynove.cz; IČ 7087 5316
webdesign a správa webu Jaroslav Štěpánek