Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

 

Odlehčovací služba

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

 

Cílem odlehčovací služby je poskytnutí krátkodobého pobytu pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Pobyt je poskytován s cílem zajištění bezpečného i příjemného trávení času v době nepřítomnosti jeho pečovatele.

 

Posláním služby je "odlehčit" na přechodnou dobu osobám, které dlouhodobě pečují o seniora v domácím prostředí a potřebují pomoci například z důvodu své hospitalizace, pobytu v lázních či rekonstrukce bytu pečující osoby či samotného seniora, dovolené pečující osoby apod.
Posláním služby je také "podpora" pečujících osob v jejich úsilí pečovat o seniora co nejdelší možnou dobu v přirozeném domácím prostředí.


Podpora seniora dočasně zdravotně hendikepovaného jednak v doléčení a sociální rehabilitaci tak, aby se mohl vrátit zpět do svého přirozeného prostředí (tzn. Zpět do své domácnosti, bytu, domu), kde dosud zvládal péči o svou osobu za pomoci především svých rodinných příslušníků či jiných sociálních služeb, jako například terénní pečovatelské služby.


Odlehčovací služba je umístěna v objektu Domova Eliška ve Cvičebné ulici. Pokoje vyhrazené pro tuto službu jsou v přízemním podlaží, dvoulůžkové, situované v buňce se dvěma pokoji a sociálním zařízením a možností vycházet na malou terásku a přilehlou zahradu.

 

 

Žádosti o poskytnutí Odlehčovací služby adresujte na Veronika Tomanová, sociální pracovnici odlehčovací služby.
Mobil: 739 072 545, e-mail: respitka@dsepurkynove.cz

 

Pokoje pro obyvatele

 

Společné prostory

 

Zahrada