Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

AKTIVIZACE

Aktivizace seniorů je nedílnou součástí poskytování sociálních služeb pro seniory. V našem Domově jí věnujeme velkou pozornost. Aktivizační oddělení má na starosti skupinový program aktivit, individuální aktivity a kulturní vyžití místních seniorů.


Aktivizační činnost napomáhá překonat adaptační fázi, podílí se na uchování naučených dovedností a někdy i objevuje či rozvíjí individuální dovednosti. Nabízený program, jehož návštěvnost je založena na bázi dobrovolnosti, je důležitý pro udržení fyzického i psychického zdraví seniorů a slouží též k zachování jejich společenského života.


V našem Domově provádíme skupinové a individuální aktivity. Skupinová aktivizace probíhá dle měsíčního programu v klubovně či ve velké jídelně. Individuální aktivizace je prováděna na základě zájmu, který vyplynul z Individuálního plánu nebo po konzultaci s odborným personálem. Kontakt se společností je zajištěn prostřednictvím spolupráce s okolními mateřskými a základními školami, základními uměleckými školami a různými uměleckými sbory i jednotlivci.


Každý všední den se mohou senioři zúčastnit minimálně dvou nabízených aktivizačních činností. Náplň volného času je různorodá. Vybrat si mohou např. z arteterapie (výtvarná činnost), muzikoterapie (léčba pomocí hudby), taneční terapie, petterapie (léčba pomocí zvířecí lásky, konkrétně canisterapie - léčba pomocí psí lásky). Nabídka aktivit zahrnuje též relaxaci, trénink paměti, promítání filmu (Biograf Eliška) reminiscenci (vzpomínání na téma), společenské hry (např. velké pexeso), sportovní hry (např. kuželky, hod na terč), pečení a vaření atd.


Obyvatelé Domova se dozvídají o konaných aktivitách prostřednictvím informačních nástěnek, místního časopisu a rozhlasu. Vítáme jakékoli náměty a nápady na prováděné aktivity.

 

SKUPINOVÉ AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

Rehabilitační cvičení

 

3 x týdně

30ti minutové cvičení na židlích s hudbou, vedené rehabilitační sestrou.

Trénink paměti

1 x týdně

30ti minutové cvičení paměti za pomoci her a kvízů, vedené aktivizační pracovnicí

Relaxace

1 x měsíčně

30ti minutové relaxační sezení vedoucí k uvolnění těla i mysli za doprovodu relaxační hudby

Biograf Eliška- promítání filmů

 

1 x týdně

Promítání filmů na velké plátno (tato služba je vhodná i pro seniory se zhoršeným zrakem).

Arteterapie-keramika

 

2 x měsíčně

90ti minutový program s lektorkou, podporující motoriku, kreativitu a soustředění..

Muzikoterapie

2 x měsíčně

60-90ti minutové pásmo písniček na přání, promítaných i s videoklipy na plátno nebo zpěv se zpěvníky doprovázený hrou na kytaru a používáním rytmických nástrojů. Vedené aktivizační pracovnicí. /

60ti minutový program s lektorem, ve kterém se zpívá a hraje na hudební rytmické nástroje.

Velké pexeso

 

 

Pečení a vaření

1 x měsíčně

 

1x měsíčně

60ti minutové hraní pexesa, s velkými hracími kartami rozloženými na zemi. Karty, na které klienti ukazují, otáčejí aktivizační pracovnice.

90ti minutová aktivita, při které společně připravujeme, pečeme a následně ochutnáváme dobroty, vedená aktivizační pracovnicí

Posezení s paní ředitelkou

 

2 x měsíčně

30ti minutová informační schůzka s občerstvením o dění v Domově, vedená paní ředitelkou.

Taneční terapie

1 x měsíčně

60ti minutová aktivita vedená tanečním mistrem Petrem Veletou. Zábavná forma celkového zlepšení fyzického i psychického stavu, kterou lze provádět vestoje, v sedě i na vozíku.

Sportovní hry

1 x měsíčně

45ti minutová soutěž o ceny, při které si protahujeme tělo (např. kuželky, hod na terč, šipky, míčové hry, apod.)

Dílna plná nápadů

6 x ročně

90ti minutová arteterapeutická aktivita, při které si senioři trénují jemnou motoriku, svou fantazii a cit pro krásu

Koncerty a zábavná

vystoupení

 

2 x měsíčně

Návštěva ZŠ, MŠ, divadelních spolků, hudebních interpretů a dalších umělců …

Bingo

6 x ročně

60ti minutová soutěž o ceny, vedená aktivizačními pracovnicemi.

Oslavy k různým příležitostem

 

6 x ročně

Jako Silvestr, Masopust, Josefská zábava, zahradní slavnosti s grilováním atp.

Procházky a výlety

1 x měsíčně

Mikrobusem nebo bezbariérovým autobusem výlety na různá místa, např. Stromovka, Strahovský klášter, vánoční trhy, naučné přednášky v Gasa Gelmi, výlet na parník …

INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

Rozhovor

 

dohodou

Návštěva za účelem popovídání si.

Reminiscenční rozhovory

 

dohodou

Rozhovory ve kterých společně s klientem vzpomínáme na různé události jeho života.

Petterapie

 

dohodou

Návštěva s morčetem u klienta na pokoji.

Předčítání

 

dohodou

Klientům jsou předčítány knihy podle jejich přání.

Činnosti na přání

dohodou

Cvičení paměti, předčítání, zpívání, návštěva duchovního, malování, ruční práce, procházky, společenské hry, doprovody na skupinové aktivity, návštěvy dobrovolníků, nácvik denních činností atp.

 

 

 

2009, Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6; Tel.č. 224 317 329; E-mail: info@dsepurkynove.cz; IČ 7087 5316
webdesign a správa webu Jaroslav Štěpánek