Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

 

 

Naši sponzoři

 

 

Výroční zprávy

2012

2011

2010

2009

2008

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ

Případné změny podmínek a návštěvních hodin v souvislosti s epidemickou situací sledujte v sekci aktuality.

 

Návštěvní hodiny jsou každý den od 9.00 do 19.00 hodin (v jiných časech jen po dohodě s vedením Domova)

 

Vážení návštěvníci,

vítejte v Domově pro seniory. Dovolujeme si Vás upozornit, že vstupem do Domova se zavazujete k dodržování následujícího Návštěvního řádu. Pokyny v Řádu vznikly na základě dlouholeté praxe v poskytování služeb - prosíme, abyste je dodržovali, pomůžete nám tak v poskytování kvalitních služeb obyvatelům a k rozvoji dobrých vztahů mezi námi všemi.

 

- Nahlašte svůj příchod službu konajícímu pracovníkovi ve vrátnici. Zapište se do Knihy návštěv.

 

- Návštěvy můžete trávit na pokoji, v jídelně, na zahradě nebo na terase.

 

- Kouření je dovoleno pouze v prostorech k tomu určených.

 

- Při návštěvách na pokojích přizpůsobte své chování tak, aby nerušilo klid ostatních obyvatel.

 

- Nenoste vašim blízkým potraviny, které jsou nevhodné pro jejich dietu. Mohou způsobit zdravotní potíže a případné hospitalizace.

 

- Prosíme, abyste  jídlo, které necháváte ve společných lednicích pro své blízké, viditelně a čitelně označili jménem.

 

- Sprchy, koupelny a služby v Domově (např. stravování a praní prádla) jsou určené pouze obyvatelům Domova.

 

- Dodržujte návštěvní hodiny.

 

- Nevnášejte do Domova nebezpečné předměty (nože, zbraně, výbušniny a jedy).

 

- K pracovnicím a pracovníkům Domova se chovejte slušně, klidně, cílem personálu Domova je poskytovat vašim blízkým dobrou službu.

 

- Pokud jste s poskytovanou službou nespokojeni, prosíme, nestěžujte si službu konajícímu personálu. Nemá pravomoc vaše problémy řešit. Drobné připomínky k ošetřovatelské péči adresujte staniční sestře. S ústními stížnostmi a pochvalami se obracejte na sociální oddělení v přízemí budovy nebo přímo na paní ředitelku, která sídlí v objektu ve Cvičebné ulici.

 

- Stěžovat si a chválit můžete i písemně (včetně anonymního podání). Dopisy můžete vhodit do schránek pro stížnosti, pochvaly a připomínky umístěných v přízemí budovy. Můžete je zaslat i poštou a adresovat je na sociální oddělení příslušného objektu nebo paní ředitelce Domova. Na stížnost bude odpovězeno do 28 dnů. Odpověď na anonymní stížnost bude vyvěšena na nástěnce v přízemí příslušného objektu do 28 dnů.

 

- Cílem a povinností Domova je zajistit obyvatelům i pracovníkům bezpečné a klidné prostředí. Dojde-li k verbálnímu či fyzickému ohrožování personálu či obyvatel Domova, budeme muset použít ochranná opatření, mezi něž může patřit i přivolání policie.

 

- Osoby, jejichž vzhled svědčí o celkové zanedbanosti a které znečišťují nebo poškozují prostory či zařízení Domova svým jednáním nebo oděvem (případně parazitní nákazou),  nebudou do Domova vpuštěny či budou vykázány.

 

Děkujeme za pochopení, bezproblémový průběh Vašich návštěv pomáhá vytvářet příjemné a bezpečné prostředí a je důležitou součástí života našich obyvatel.

 

 

pracovníci Domova pro seniory Elišky Purkyňové

 

2009, Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6; Tel.č. 224 317 329; E-mail: info@dsepurkynove.cz; IČ 7087 5316
webdesign a správa webu Jaroslav Štěpánek