Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

 

 

Naši sponzoři

 

 

Výroční zprávy

2012

2011

2010

2009

2008

2007

VNITŘNÍ RÁDY JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB

 

Vnitřní řád pro pobytovou službu

 

Vážení zájemci, žadatelé o službu, stávající a budoucí obyvatelé Domova pro seniory Elišky Purkyňové,

 

Dovolte mi představit Vám Vnitřní řád, který stanovuje pravidla našeho společného soužití v Domově.

 

Je nutné, aby se každý žadatel o pobytovou službu v Domově již během vyjednávání o službě pečlivě seznámil s tímto Vnitřním řádem, a to ještě před podpisem Smlouvy o poskytování pobytové služby. Svým podpisem se totiž ve Smlouvě posléze zavazuje k jeho dodržování. Při seznamování s obsahem Vnitřního řádu Vám ráda pomůže pracovnice oddělení Žádostí.

 

Obsah Vnitřního řádu vychází z našich dlouholetých zkušeností v poskytování pobytové služby a je v souladu s platným zákonem o sociálních službách. Pravidla Vnitřního řádu mají za cíl zejména napomoci v poskytování kvalitní služby, v zajištění klidného a bezpečného vzájemného soužití v Domově a v udržování dobrých vztahů.

 

S jakýmikoli dotazy a připomínkami k Vnitřnímu řádu se obraťte při vyjednávání o službě na pracovnici oddělení Žádostí, na pracovníky Sociálních oddělení nebo přímo na mne.

 

Přeji všem příjemný pobyt v našem Domově,
Eva Kalhousová
ředitelka Domova pro seniory Elišky Purkyňové

 

VNITŘNÍ ŘÁD PRO POBYTOVOU SLUŽBU K NAHLÉDNUTÍ - KLIKNĚTE ZDE

 

 

2009, Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6; Tel.č. 224 317 329; E-mail: info@dsepurkynove.cz; IČ 7087 5316
webdesign a správa webu Jaroslav Štěpánek