Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

 

Odlehčovací služba

VÝŠE ÚHRADY ZA ODLEHČOVACÍ SLUŽBU

 

Ubytování

270 Kč/den

 

Strava

  • normální 235 Kč/den

  • dietní 235 Kč/den

 

Úkony péče:

 Maximální výše úhrady za poskytování odlehčovacích služeb činí 135 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 

 

 

 

 

Celková platba se v závislosti na příspěvku na péči pohybuje od 372 Kč do 792 Kč za den.