Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

 

Odlehčovací služba

INFORMACE PRO ŽADATELE O ODLEHČOVACÍ SLUŽBU

Kapacita odlehčovací služby je 20 míst.
Ubytování je zajištěno v dvoulůžkových pokojích v budově Domova pro seniory Elišky Purkyňové

v objektu Eliška.

Odlehčovací služba v Domově pro seniory Elišky Purkyňové vychází ze Zákona o sociálních službách (§44) platného od 1.1.2007.

 

Důvody k přijetí na Odlehčovací službu jsou:

 • dovolená pečovatele

 • lázně a jiný zdravotní pobyt pečovatele

 • onemocnění nebo rekonvalescence pečovatele

 • služební cesta pečovatele

 • rekonstrukce bytu, který žadatel (klient) obývá

 • nevyhovující domácí prostředí (např. havárie sítí, apod.)

 • jiný závažný problém ohrožující zdraví žadatele

Důvody, pro které nemůže být žadatel přijat na Odlehčovací službu:

 • nesplnění důvodů k přijetí

 • naplněná kapacita lůžek

 • agresivní a nepřizpůsobivé chování, verbální a fyzické napadání personálu

 • stav klienta, jehož základní životní funkce jsou ohroženy a tedy svou povahou vyžadují neustálou přítomnost zdravotnického a lékařského personálu

 • infekční a parazitární choroby všeho druhu, psychické poruchy, při nichž může klient ohrozit sebe i druhé, resp. jeho chování znemožňuje klidné soužití kolektivu

 • chronický alkoholismus a jiné závažné toxikomanie

  Alzheimerova choroba, psychiatrická diagnóza

 • Podmínky , které je žadatel nucen splnit před nástupem

 • Vyplněná žádost s přílohami (lékařská zpráva, poukaz ORP, závazek ke spolupráci) Formulář žádosti a příloh žadatelé obdrží na oddělení odlehčovací služby při vstupním pohovoru.
  Předání léků, inkontinenčních pomůcek a ostatního zdravotnického materiálu (předepsaných praktickým lékařem žadatele a zajištěných rodinou) minimálně 48 hodin před nástupem v množství nutném pro celou dobu pobytu