Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

Naši sponzoři

 

 

Výroční zprávy

2012

2011

2010

2009

2008

2007

SOUČASNOST

 

Domov pro seniory Elišky Purkyňové (DpsEP), Cvičebná 2447/9, Praha 6 byl zřízen hl. m. Prahou na základě přílohy č. 1 k usnesení č. 11/53 ze dne 29.11.2007, s účinností od 1.12.2007.

 

Domov pro seniory Elišky Purkyňové je příspěvková organizace, jejímž hlavním předmětem činnosti je ústavní péče o občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče a dále občany, kteří toto umístění potřebují z jiných vážných důvodů.

 

Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy.

 

V současné době DpsEP obhospodařuje jednu nově vystavěnou budovu ve Cvičebné ulici a objekt vzniklý spojením tří domů v ulici Thákurova. K oběma objektům patří klidné zahrádky s možností posezení.

 

Od "Útulného domova osamělým ženám" po "Domov pro seniory Elišky Purkyňové"

Od 1.12.2007 Domov pro seniory Elišky Purkyňové

1992 - 1.12.2007 Domov důchodců Praha 6

1951 -1992 Domov důchodců při ústředním bytovém družstvu v Praze 6 v Bolzanově ulici

28.9.1924 Slavnostní otevření "Útulného domova" v prostorách objektu

 

Modernizace Domova

 

Rok 2017

V objektu Cvičebná byla dokončena instalace elektrického tísňového systému, montáž klimatizace do všech pokojů a dalších místností, výstavba trafostanice, montáž rolet v úsekových jídelnách a na aktivizaci. V objektu Thákurova proběhlo dokončení 7 etap rekonstrukce hygienických zázemí pokojů a výměny vstupních dveří do pokojů, seřízení všech oken a výměna okenních žaluzií, instalace stropních kolejnic pro závěsy mezi lůžka, dokončení rekonstrukce chodeb a schodišť, rekonstrukce vnitřního jídelního výtahu, výstavba nového venkovního nákladního výtahu, stavební úprava vstupní haly.

 

Rok 2016

Provedení nových skladovacích prostorů a výstavba záložního motorového generátoru v objektu Cvičebná. V budově Thákurova došlo k instalaci alternativního ohřevu teplé vody pro případ havarijního stavu či odstávky vody a ke stavbě dřevěného zahradního altánu.

 

Rok 2015

Zlepšení vozového parku - dobudování plošiny pro vozíky do auta pro klienty, zakoupení nového auta pro přepravu nákladů a jídla.

Zkvalitnění vybavení kuchyně - nákup nového konvektomatu.

Příprava projektů k plánovaným investičním akcím - klimatizace, rekonstrukce koupelen.

 

Rok 2014

Zrušení služby Denní stacionář - nedostatečná obložnost způsobená ztíženou dopravní dostupností objektu Cvičebná.

Založení služby Domov se zvláštním režimem v objektu Thákurova. Služba je určena seniorům s těžkými formami senilní demence.

Z technické oblasti se podařilo v objektu Cvičebná realizovat výstavbu nové prádelny v suterénu, dovybavení všech koupelen, kuchyně a pokojů, montáž záložního zdroje elektrické energie, instalace kamerového systému a elektrické zabezpečovací signalizace, montáž žaluzií v rámci celé budovy.

 

Rok 2013

Přestěhování pobytové služby a denního stacionáře z objektu Šolínova do novostavby v ulici Cvičebná.

 

Rok 2010

Zahájení výstavby nového Domova v ulici Cvičebná.

Dokončení podkrovní vestavby v ulici Thákurova a otevření nové Odlehčovací služby s kapacitou navýšenou na 19 lůžek.

Rozšíření kapacity denního Stacionáře ze 12 na 14 míst.

 

Rok 2009

Zahájení podkrovní vestavby v objektu Thákurova s cílem rozšíření kapacity Odlehčovací služby na 19 lůžek.

Aktualizace a doplnění Metodiky - vytvoření Manuálu - souboru vnitřních pravidel a postupů pro pobytovou sociální službu v souladu se Standardy kvality sociálních služeb.

Posílení supervize pro pracovníky v přímé péči.

Vytvoření databáze Eliška pro klíčové pracovníky a individuální plánování.

 

Rok 2008

Tísňový systém pro 4. patro objekt Šolínova. Realizováno za přispění Nadace Komerční banky Jistota.

Vestavba nového lůžkového výtahu v objektu Thákurova

 

Rok 2007

Rekonstrukce prostor v Šolínově ulici na Novou společenskou místnost s knihovnou.

 

Rok 2006

Obnova vybavení pokojů - nová polohovací lůžka.

Bezbariérové úpravy chodeb objektu Thákurova.

Rekonstrukce sklepních prostor v objektu Thákurova, vybudování rehabilitačního oddělení s vodoléčbou.

Založení odlehčovací služby.

 

Rok 2004

Rekonstrukce půdních prostor pro účely denního stacionáře v objektu Šolínova.

 

Rok 2003

Instalace plošin pro bezbariérový vstup do objektů Šolínova, Thákurova.

 

Rok 2001

Rekonstrukce pokojů Thákurova - sociální zázemí pro každý pokoj.

 

 

2009, Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6; Tel.č. 224 317 329; E-mail: info@dsepurkynove.cz; IČ 7087 5316
webdesign a správa webu Jaroslav Štěpánek