Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

Naši sponzoři

 

 

Výroční zprávy

 

 

DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY

 

Společník u lůžka

Pokud je obyvatel upoután na lůžko (čímž se nemyslí fyzicky, ale pokud se ze zdravotních důvodů nemůže hýbat), je pro něj den velice dlouhý. Ačkoliv se u něj střídají zdravotní a rehabilitační sestry, sociální pracovnice a ergoterapeutky, má k dispozici televizi, knížky a křížovky, den je přesto velmi dlouhý. Pokud jej proto pravidelně navštěvuje dobrovolník, aby spolu četli, luštili křížovky, psali dopisy, povídali si, má nejen o další "zábavu" postaráno, ale má se také na koho těšit.

 

Společník při procházkách, při posezení v kavárně

Dost obyvatel může chodit (ať již za pomoci chodítka, berlí, hůlky nebo zcela bez pomůcek), ale na procházky mu chybí "parťák". Někdo, kdo by si s ním zašel do cukrárny, do centra Prahy nebo se prostě projít do parku. Ani případný věkový rozdíl mezi dobrovolníkem a obyvatelem není vůbec na škodu, naopak zlepšují se tím mezigenerační vztahy. Mnohdy dochází k oboustrannému pochopení generací a předávání rad, zkušeností, informací a novinek.

 

Předčítání knih, časopisů, a novin

Předčítat lze jak z časopisu "U nás doma", tak i z dalších časopisů a novin, které pro obyvatele Domov odebírá. Na výběr je také více než 900 knih všech žánrů, které jsou k dispozici v Knihovně v přízemí. Předčítat lze jak individuálně, tak se lze podílet (případně i vést) skupinové předčítání, které v Domově pravidelně probíhá.

 

Asistence u společenských akcí

Kromě pravidelných skupinových aktivit pořádáme také velké společenské akce. Patří mezi ně představení dětí z mateřských školek, hudební vystoupení, oslavy, posezení. Mezi oblíbené pravidelné akce patří například Masopustní rej, Vánoční posezení nebo Letní a Zimní sportovní čtyřboje. Při těchto akcích je nejen spousta práce (s přípravou, výzdobou, občerstvením, obsluhou či doprovody obyvatel), ale také mnoho zábavy!

 

Pomoc při pracovní terapii

Pomoc při pracovní terapii je možná například na zahradě, o kterou je třeba se důkladně starat, aby byla krásná a měli jsme z ní radost. Stejně tak mohou dobrovolníci pomáhat při aktivitách jako jsou například různé výtvarné techniky, výroba keramiky, pečení atd.

 

Provádění drobných nákupů

Personál Domova seniorů svými silami zvládne nákupy jen pro obyvatele, kteří nemají možnost si je obstarat sami nebo za pomoci svých příbuzných či blízkých. Pomoc dobrovolníků je v tomto směru velice prospěšná a užitečná. Někdy lze jít i s obyvatelem, který se venku necítí zcela jistě a spojit tak nákup s příjemnou procházkou.

 

Doprovod obyvatele k lékaři

Při doprovodu obyvatele k lékaři, pokud není zajištěn sanitkou, je potřeba spolupráce rodiny a blízkých. Pokud však rodina není nebo nemůže z časových důvodů s doprovodem (většinou v dopoledních hodinách) vypomoci, doprovází obyvatele personál. Vzhledem k tomu, že na různá vyšetření se často nějakou dobu čeká, byli by i zde dobrovolníci velice potřební. Některá vyšetření jsou objednána na delší dobu dopředu, proto je možno o potřebě doprovodu informovat včas.

 

 

 

2009, Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6; Tel.č. 224 317 329; E-mail: info@dsepurkynove.cz; IČ 7087 5316
webdesign a správa webu Jaroslav Štěpánek